Informatie over de praktijk

De praktijk is gelegen net ten zuiden van de ring rond Enschede. De populatie is zeer gemengd met vertegenwoordigers uit alle groepen van de samenleving en patiënten met een achtergrond vanuit de hele wereld.

Openingstijden

Onze praktijk is geopend op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 13.00 uur.

Inschrijving als patiënt

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten.

Herhaalrecepten

U kunt uw herhaalrecept aanvragen via het patiënten portaal of via de telefonische receptenlijn. Hiervoor belt u 053-4766949 en kiest u keuzetoets 2. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in. Vervolgens kunt u de gewenste medicatie inspreken. Vermeld hierbij de naam, sterkte en het gebruik van het medicijn dat u nodig heeft. Bekijk hiervoor het etiket van het medicijndoosje.

Recepten aangevraagd voor 11:00 kunt u de volgende werkdag na 14:00 ophalen bij uw apotheek. Bij eventuele onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de assistente.

Bloedprikken

Bloedafname voor onderzoek wordt gedaan door Medlon, het laboratorium dat verbonden is met het ziekenhuis. (zie Medlon.nl) en bij de SHO (zie SHO.nl). Men kan een afspraak maken via de sites of het nummer bellen dat op de sites is vermeld.

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft, kunt u een afspraak maken via 053-4766949. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. Wij vragen u om de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in de vullen en te ondertekenen. Dit formulier krijgt u van ons en dient u geprint bij u te hebben tijdens de afspraak. Daarnaast dient u een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn €38,20 voor een afspraak korter dan 15 minuten of €76,40 voor een afspraak van langer dan 15 minuten.

Veel gestelde vragen

Kan ik bij de huisarts terecht voor een reizigersvaccinatie?

U kunt bij ons helaas niet terecht voor reizigersadvies en bijbehorende vaccinaties. Voor reizigersadvies kunt u terecht bij de GGD.

Waarom vraagt de doktersassistente naar mijn klachten bij het maken van een afspraak?

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is vanzelfsprekend verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik daarvoor terecht?

U kunt contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met zieke, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een dokter in het ziekenhuis?

Voor een afspraak met een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen door de huisarts worden verholpen. Als dit niet het geval is, verwijst de huisarts u in overleg door naar een medisch specialist. Bent u reeds onder behandeling bij een specialist? Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Kan ik bij de huisarts terecht voor een medische verklaring?

Voor een medische verklaring kunt u helaas niet bij uw huisarts terecht. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste gegevens over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze gegevens onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf voldoende is.

Digitaal en toch persoonlijk

Mede dankzij digitalisering kunnen we steeds betere zorg bieden aan onze patiënten. Zowel voor de patiënten als voor ons als huisartsenpraktijk wordt alles door digitalisering gemakkelijker gemaakt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld sneller schakelen met andere zorginstellingen of bent u sneller op de hoogte van uitslagen door middel van de patiëntenportaal. Natuurlijk kunt u met onduidelijkheden of vragen ook altijd terecht bij de assistenten. Op deze manier kunnen wij op een persoonlijke wijze de zorg bieden die u verdient.